Riverkeepers

Tavoitteenamme on lisätä tietoutta luonnonmukaisten virtavesialueiden ja kestävien kalakantojen tärkeydestä tulevia sukupolvia ajatellen, kunnostamalla vesistöjä sekä parantamalla kalakantoja eri kohteissa. Projektien päämääränä on luoda paremmat elinolosuhteet vesiluonnolle sekä kaloille, ja tämän kautta tuottaa lisäarvoa myös ympäristön asukkaille ja yhteisöille.

Jokainen kohde on yksilöllinen ja vaatii oman projektinsa, joka useimmiten on monivuotinen prosessi. Vaikka joet voivat olla monin paikoin huonossa kunnossa, uskomme, että hyvällä suunnittelulla ja pitkäjänteisellä työllä saadaan aikaan merkittävää kehitystä vesialueilla ja niiden kalakannoissa.

Toimintamme perustuu tässä vaiheessa vapaaehtoisuuteen. Yrityksestä ei siis makseta palkkaa, osinkoa tai palkkioita, vaan mahdolliset voitot käytetään lyhentämättöminä kohteiden kunnostuksiin ja kalakantojen hyväksi.

Keräämme varoja jokien kunnostamiseen, kalojen vaellusreittien avaamiseen sekä luontaisen poikastuotannon elvyttämiseen mm. kalastusoikeuksien ja erillisten tuotteiden myynnillä sekä tapahtumien järjestämisellä. Tarjoamme myös yrityksille mahdollisuutta tukea kohteiden kunnostuksia ja täten kantaa oma kortensa kekoon tekemällä vihreä teko kalakantojen kehityksen hyväksi.